Hans Maartens

Vertolker van levensverhalen

Waarom

Waarom gebruik maken van een vertolker van levensverhalen?

Hans Maartens is ritueel begeleider bij uitvaartdiensten, of vertolker van levensverhalen, zoals hij het zelf liever noemt. Want dat is wat hij doet: Hans weet als een tolk uw gevoelens en herinneringen te vertalen in een levensverhaal dat precies de juiste snaar weet te raken. Hans zorgt er niet alleen voor dat een afscheidsceremonie heel persoonlijk is, maar draagt ook zorg voor een kloppend geheel en voor de voortgang van de plechtigheid.

Waarom hebben mensen behoefte aan een levensverhaal bij een uitvaartplechtigheid?

Wanneer je aan mensen vraagt of ze in de herinnering van mensen willen voortleven na hun dood, dan blijken velen dat een prettige gedachte te vinden. Sommigen hebben daar minder behoefte aan, maar dan zijn het vaak de familieleden of andere naasten die daar juist wel behoefte aan hebben. Soms is het ook valse bescheidenheid: “Ik heb toch niets bijzonders gedaan in mijn leven?”

Bijzonderheid zit echter vaak in ‘kleine’ dingen. Omdat ze als klein ervaren worden, is het vinden en zien ervan een speciale vaardigheid. En die vaardigheid beheerst Hans Maartens bijzonder goed. Als verhalenverteller en vertolker van levensverhalen heeft hij een speciaal oog en oor voor de dingen die iemand bijzonder maken. Een bijzonder verhaal roept emoties op en laat zien hoe iemand heeft geleefd. En meestal gaat het dan niet om de keren dat iemand hardop zei “Ik hou van jou!”, maar juist om de momenten waarop je die liefde, vaak zonder woorden, hebt ervaren. Dat gevoel weet Hans feilloos op te pikken en te vertolken in een levensverhaal. Een verhaal onthoud je makkelijk en je kunt het doorvertellen. Zo leeft de herinnering aan iemand nog lang voort.

“Ik wil door het vertolken van een levensverhaal een mooie herinnering meegeven, iets waar je kracht uit kunt halen en waarmee je verder kunt.”

Hoe werkt het....

Hoe

Hoe werkt het?

Een ritueel begeleider draagt, samen met de familie en/of andere naasten, zorg voor de inhoudelijke kant van de uitvaart. “Nadat u met de uitvaartleider de praktische zaken heeft geregeld, kom ik bij u op bezoek. Samen gaan we op zoek naar de vorm van de uitvaartplechtigheid. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een rode draad in iemands leven. Welke verhalen horen daarbij? Welke muziek is passend? Zijn er bepaalde rituelen die u wilt uitvoeren? Alles kan en mag, niets moet. Het belangrijkste vind ik, dat het eruit komt te zien zoals u dat wilt. U mag mij alles vragen, en ik doe mijn uiterste best om het te regelen.”

“Het vertrouwen dat ik krijg, vind ik heel bijzonder. Er komen en gaan allerlei emoties. Vaak opgeroepen door verhalen, beelden, muziek of een uitspraak die typerend was voor de overledene. Juist doordat mensen zo open zijn, geeft dat mij de mogelijkheid een zo treffend mogelijk levensverhaal te kunnen vertolken.”

Wat kunt u van Hans verwachten

Wat

Wat kunt u van Hans verwachten?

“Ik neem de regie op me, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over een goed verloop van de plechtigheid. Na onze eerste bijeenkomst maak ik een opzet van de hele herdenking. Daarbij kijk ik ook of er een mooie verdeling is en of alle aspecten die u naar voren wilt laten komen, voldoende aan bod komen. U heeft daarna de gelegenheid om alles te controleren en te kijken of u nog wat wilt veranderen of toevoegen. Als we het met elkaar eens zijn over alles, maak ik er een draaiboek van. Zo weten we exact wie wat doet, op welk moment en hoeveel tijd alles kost. Ik bewaak tijdens de plechtigheid de voortgang en roep sprekers naar voren.”

Wat kunt u van de invulling van de plechtigheid verwachten?

“Wat betreft de invulling van de plechtigheid: u bepaalt wat u zelf wilt doen en wat ik voor u kan doen. Ik zorg in ieder geval dat ik de voortgang bewaak, de aankondigingen verzorg en het levensverhaal vertolk. U bepaalt ook zelf of u eventuele andere sprekers de kans wilt geven om iets te vertellen.

Door het draaiboek staat de volgorde van de plechtigheid vast. Dat wil niet zeggen dat ik daar niet vanaf kan wijken. Soms ontstaat er kort voor of tijdens de bijeenkomst iets bijzonders dat te mooi is om te laten liggen. Dat wil ik u niet ontnemen. In zo’n geval ben ik flexibel genoeg om daarop in te spelen.”

“Het mooiste compliment dat ik kan krijgen, is wanneer mensen na afloop naar me toekomen en zeggen: “U hebt hem/haar beschreven precies zoals hij/zij was’!”

Wie is Hans Maartens

Wie

“Waarom ik vertolker van levensverhalen ben? Daar heb ik in dit geval geen heel verhaal voor nodig, maar slechts één woord: passie! Ik vind het mooi om aan de hand van levensverhalen te laten zien hoe iemand is geweest. Iedereen heeft wel een verhaal. Dat hoeft niet groots en meeslepend te zijn, juist de kleine, ‘simpele’ dingen kunnen iemand heel speciaal maken.”

Wie is Hans Maartens?

Hans Maartens is verhalenverteller, een ambacht dat ervoor zorgt dat verhalen levend blijven. Oorspronkelijk was hij volledig werkzaam in de zorg, maar vanaf 2000 zijn daar de werkzaamheden van zijn eigen theaterbedrijf Alludens en het vertellen van verhalen bijgekomen. In het verlengde van het vertellen van verhalen, ligt het vertolken van levensverhalen.

Het is op mijn pad gekomen, zonder dat ik het gelijk in de gaten had

“Het vertolken van levensverhalen is op mijn pad gekomen, zonder dat ik het gelijk in de gaten had. Ik werd in 2012 gevraagd om de uitvaartplechtigheid van mijn zwager te leiden. Dat was een geheel nieuwe ervaring voor mij. Ik vond het moeilijk, maar ook bijzonder om te doen. Na afloop was ik erg verbaasd dat iemand van het uitvaartcentrum mij vroeg sinds wanneer ik dit werk deed. Ik had er geen seconde bij stilgestaan dat dit een erkend beroep zou kunnen zijn. Een aantal weken later overleed een oom, en herhaalde het ritueel zich. Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik merkte dat nabestaanden de manier waarop ik vertelde erg konden waarderen. En persoonlijk gaf het me veel voldoening. Bij zoiets pijnlijks als een afscheid, kon ik toch nog iets moois meegeven.”

Het blijft iets speciaals voor mij

In de jaren daarna is Hans zich verder gaan verdiepen in het vak en heeft hij de opleiding voor ritueel begeleider gevolgd bij ‘Het Moment’ in Amersfoort. Inmiddels begeleidt hij regelmatig uitvaartplechtigheden. “Omdat ik het niet fulltime, maar in afwisseling met mijn andere werkzaamheden doe, blijft het iets speciaals voor mij.” Dat merk je aan zijn betrokkenheid en oprechte belangstelling. “Het is misschien een rare vergelijking, maar net als bij een theaterstuk wil ik van een uitvaartplechtigheid een mooi geheel maken, waar je later met een goed gevoel aan terug kunt denken.”

Wat iemand een mooie tekst vindt, is heel persoonlijk

Meestal schrijft Hans de teksten voor de uitvaartplechtigheid zelf, maar hij maakt ook gebruik van bestaande teksten. “Wat iemand een mooie tekst vindt, is heel persoonlijk. Of je de woorden zelf schrijft of die van een ander gebruikt, hoeft daarbij niet uit te maken. Het gaat om het gevoel dat je wilt overbrengen. Zelf ben ik erg geraakt door het nummer The family tree van de Amerikaanse band Venice. Ben Siemerink heeft dit meesterlijk vertaald in het Twents, met de titel Takskes in de weend. In dit nummer zit voor mij de essentie van wat ik belangrijk vind in het leven en hoe ik graag zou willen voortbestaan na mijn overlijden. Want waar kun je beter schuilen, dan in de boom van je familie?”

Wat zijn de kosten

Kosten

KOSTEN

De kosten voor de inzet van Hans zijn € 400. Onder deze kosten vallen:

  • Het eerste gesprek waarin Hans samen met u op zoek gaat naar die verhalen en gebeurtenissen die de overledene zo typeren.
  • Het schrijven van het levensverhaal en eventuele verbindende teksten.
  • Het voorgaan in de afscheidsviering. Afhankelijk van de rol die u hier zelf in wilt en kunt spelen, zijn overigens alle variaties mogelijk die u zou willen.

Aan eventuele overige wensen zijn extra kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van uw vraag. U kunt hierbij denken aan extra teksten voor een gedachtenisprentje, een eventuele tweede viering, een boekje tijdens de viering en dergelijke.

U ontvangt voor de overige wensen altijd een helder en duidelijk kostenoverzicht. Zo kunt u weloverwogen een keuze maken en komt u niet voor financiële verassingen te staan.

Contact

U kunt te allen tijde contact met mij opnemen.

Rigtersbleek Zandvoort 10/1.15
7521 BE Enschede
Tel: +31 (0) 6 3843 1495
Web: hansmaartens.nl

Creatief gemaakt door Webhoes - De website maker van Almelo.